Forsiden

Velkommen til forsiden på Norsk Ubåtforening sitt nettsted. Bildet du ser er fra et maleri av den tyske marinemaleren Victor Gernhard. Navigeringen videre skjer ved Hovedmenyen over. Se meny struktur fra knapp i øvre del av dette bildet. Sidene “Nyheter”, “Arrangementer”, “Historie” og “Logg inn” krever et Passord for å komme videre. Dette blir utstedt til medlemmene hvert år ved betaling av medlemskontingent. Passordet kan huskes av enheten din etter første gangs innlogging helt til medlemskontingenten fornyes og genererer et nytt Passord. Andre applikasjoner som ligger under menyene, er også tilgjengelig gjennom den grønne knappen i øvre del av dette bildet; “Andre Applikasjoner”.