Admiraler på tur i Sandefjord

Ole Kristian Thomesen (patriotisk K klasse)til venstre og Egil Jørgen Eikanger (like patriotisk U klasse) til høyre. Begge er like patriotiske med hensyn til Kobben klassen. De kan ikke uttale seg om Ula klassen – som de sier: “Vi ble for gammel”. Jeg tror nesten vi kan skrive VERDENS ELDSTE UBÅT ADMIRALER FRA SAMME KULL FRA SKSK.