AO register

Lim eller skriv inn Arbeidsordre nummeret som du har kopiert på forrige side i dertil felt. Skriv inn dato for utførelsen i format : DD.MM.ÅÅÅÅ Skriv en kort historie om hva som ble utført og eventuelt personer som hjalp til med oppgaven. Avslutt med å kvittere med ditt navn. Trykk til slutt på knappen Oppdater AO.