Arbeidsordrer

Vi har utviklet et hjelpe Vedlikeholds program som ligger på hjemmesiden vår under Administrasjon. Her kan vi foreta sjekk av alle Arbeidsordrer og Historier, samt at vi kan melde ut forfalte Arbeidsordrer.

Hovedprogrammet samt et applikasjons program ligger på WP kontroll panel. For å komme inn her for å oppdatere/redigere må man ha System Operatør rettigheter, mens tilgang til applikasjonen på nettsiden vår krever kun et utvidet Admin passord som tildeles brukerne.