Arbeidsordrer

For å lette bruken av Vedlikehold systemet til NUF som ligger på en Access database lokalt på PC-en til IT ansvarlig, har vi utviklet et hjelpe Vedlikeholds program som ligger på hjemmesiden vår under Administrasjon. Her kan vi foreta sjekk av alle Arbeidsordrer og Historier, samt at vi kan melde ut forfalte Arbeidsordrer.

Vi benytter oss av 2 systemer som til dels snakker med hverandre, Hovedprogrammet samt et applikasjons program på WP kontroll panel. For å komme inn her for å oppdatere/redigere må man ha System Operatør rettigheter, mens tilgang til applikasjonen på nettsiden vår krever kun et utvidet Admin passord som tildeles brukerne.