Årsmøtet til NUF 2023

Årsmøtet startet kl. 16:00 i møterommet Fregatten på Sjømilitære Samfund med at skipssjefen Jørgen Berggrav ønsket velkommen til forsamlingen. Det ble holdt ett minutt stillhet for de medlemmene som var gått bort siden forrige årsmøte.

Derpå fulgte et foredrag av Kommandørkaptein Kristoffer Johan Pettersen om ubåt vedlikehold: Ula-klassen og fremtiden.

Så fulgte selve årsmøtet. Ved konstitueringen av møtet ble Rolf Norgren valgt til dirigent, Hans Jacob Kleppan og Bernt Lasse Lie som referenter. Børre Karlsrud og Svenning Amundsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sakslisten, Innkallingen og protokollen fra 2023 ble godkjent av de 46 stemmeberettigete.

Beretninger og Regnskap: (lenker)

  1. Årsberetningen 2021- 2022
  2. Årsberetningen 2023
  3. Regnskap. (Regnskapet ble gjennomgått av vår Intendant Bernt Lasse Lie).
  4. Budsjett
  5. Revisors beretning
  6. Kontrollkomiteens beretning
  7. Protokoll for 2023
  8. Seilingsplan (se protokollen for 2023)
    • Etter Årsmøtets slutt gikk deltagerne ned til Marinemuseet for å innta en ankerdram i Kantina da været var så uforutsigbart, men vi beveget oss senere bort til vår kjære ubåt hvor det var utdeling av hedersblanketter.