Årsmøtet til NUF på GM 2021

Generalmønstringen (GM) startet etter en times bespisning av alle møtedeltagerne i storsalen på Sjømilitære Samfund (SMS) fredag 17 september kl. 17:00.

Avtroppende skipssjef Jens-Georg Engeness startet årsmøtet kl. 18:00 med en velkomsttale før han gikk over til å presentere sakslisten.

Nestkommanderende i Norsk Ubåtforening (NUF) Hans Jacob Kleppan tok så over og tok en samlet gjennomgang av bakgrunnen for Årsberetningen gjennom Power Point visning over projektor.

Da dette var gjennomført, ble sakslisten gjennomgått av Skipssjefen og det ble åpnet for spørsmål og innsigelser fra medlemmene. Se foto galleri av medlemmene

NUF region Bergen hadde 2 forslag om vedtekts forandringer som begge ble nedstemt av GM.

Det ble valg av ny skipssjef Jørgen Berggrav og gjenvalg av nestkommanderende Hans Jacob Kleppan, som begge ble godkjent av GM.

Stein Flom Jackobsen redegjorde for NUF sin forretningsplan til et eventuelt engasjement av International Submariners Congress (ISC) 60 – 2025 til Norge.

Helt i avslutningen ble det foretatt 3 tildelinger av Norsk Ubåtforenings Æresmedlemspris til Jens-Georg Engeness, Dag Christensen og Tom Engeberg for fortjenestefull innsats for NUF og UVBT. Tom Engeberg ble tildelt prisen «in absentia» og kunne følgelig ikke motta Diplom og Utstein Crest. Dette vil bli overlevert på neste GM.

Medlemmene fortsatte kvelden med hyggelig mingling i baren på SMS.