ÅRSMØTET TIL NUF PÅ GM 2022

Årsmøtet startet kl 17:30 i Kommandantboligen Bergenhus Festning med et foredrag om Ubåtprosjektet 212 CD av flaggkommandør Olav Andreas Dahle der han oppdaterte forsamlingen om prosjektets status. Han var også meget åpenhjertig om tekniske og kulturelle utfordringer prosjektet står overfor.

Etter en kort pause åpnet Skipssjef Jørgen Berggrav årets GM med å ønske deltakerne velkommen etterfulgt av ett minutts stillhet for de medlemmene som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

Ved konstituering av møtet ble Rolf Norgren valgt til dirigent, som referenter ble Bernt Lasse Lie og Hans J Kleppan valgt, og endelig Jo Georg Gade og Leiv Edvardsen valgt til å underskrive protokollen.

Agenda for Årsmøtet: (Uthevede ord med skråskrift og understrek, inneholder detaljer lenker).

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av protokollen fra 2021
 3. Årsberetning – pkt. 3 – ISA 2025. Stein Flom-Jacobsen presenterte konseptet ISC 60 – 2025. Se presentasjon på NUF nettside og Revidert Årsberetning 2020 – 2021. Årsmøtet gav Skipsrådet fullmakt til å arbeide videre med en eventuell søknad.
 4. Protokollen for ÅM 2021 godkjennes med overnevnte rettelse.
 5. Årsberetning 2021 – 22
 6. Årsberetningen for NUF ÅM 2021 godkjennes.
 7. Regnskapet 1/9-2021 – 10/8-2022 legges frem av NK/Kasserer.
 8. Revisors beretning
 9. Skipsrådets forslag til vedtak: Årsmøtet 2022 godkjenner regnskapet for 2021-22.
 10. Budsjett for regnskapsåret 1/1 – 31/12 2023
 11. Plan for kommende periode
 12. Protokoll fra årsmøtet 2022

Her har vi redaksjonskomiteens formann Bernt Lasse Lie som presenterer redaksjonskomiteen sin status og planer.

Teknologi komiteens formann Hans Jacob Kleppan presenterer komiteens status og planer, deretter fulgte Arrangement komiteen, Vedlikeholds komiteen og Historie komiteen med sine statuser og planer.

Resten av møtet fulgte timeplanen “Utvidet saksliste og underlag for årsmøtet 2022 – Norsk Ubåtforeningog avsluttet rett før kl. 20:00 med mange tørre struper som lengtet etter et bar besøk, mens Catering selskapet klargjorde for Tapas i de samme lokalene. Nå fikk også ledsagerne delta.

Etter Tapasen var det mingling i baren samt utdeling av gaver mellom VDU og NUF. Se bildegalleri under:

De siste deltagerne gikk hjem til sitt i 23 tiden etter en hyggelig sammenkomst med både eldre og yngre ubåtfolk.