Årstalen 2021

HVA SKJEDDE I NORSK UBÅTFORENING 2021

Skipssjef Jørgen Berggrav sin årstale 2021 for Norsk Ubåtforening tatt opp på Skype.