Arven fra Tsar-riket

Foredrag av Kontreadmiral Jørgen Berggrav.

For PC, start videoen ved å aktiver video-rammen eller avspillings symbol. Full skjermbilde får du ved å aktivere firkantsymbol nede til høyre på video-rammen.
Video 1
Video 2