Bekreftelse på søknad til medlemskap i NUF

Vi bekrefter herved å ha mottatt din søknad om medlemskap i Norsk Ubåtforening. Du vil motta en bekreftelse om medlemskapet blir akseptert og annen informasjon snarlig på den mailadressen du har oppgitt.   Vi takker deg for ditt ønske om medlemskap i NUF. 
.