Borggården Terrasse

Her var det først familieaktiviteter hvor NUF medlemmene ikke deltok. Senere var det grilling i hyggelig selskap hvor både NUF medlemmer og UVBT personell deltok.