Donasjon til KRI Nanggalas etterlatte

KRI Nanggalas forlis – bidrag til de etterlatte

Etter det tragiske forliset av den indonesiske ubåten KRI Nanggala, med tap av 53 bemanningsmedlemmer, ønsket Norsk Ubåtforening å gi et bidrag til de etterlatte og oppfordret alle medlemmer som ønsket å bidra om å sende bidraget til NUF. Responsen fra medlemmene har vært overveldende og resulterte i et bidrag på kr 10 150,-. Offisersklubben Periskopet har også ønsket å være solidarisk og donert kr 5 000. Norsk Ubåtforening har donert kr 5 850,- slik at vi oversender et totalt innsamlet beløp på kr 21 000,-.

Norsk Ubåtforening vil rette en varm takk til alle bidragsytere og oversender beløpet til ISA president Ian Vickers, UK, som igjen vil besørge at pengene kommer de etterlatte til gode.