Dugnads gjengen for MMU Utstein

Her kan du melde deg på dugnads gjengen for vedlikeholdet på MMU Utstein. Her binder du deg ikke til en spesiell dugnad men snarere om at vi kan regne med deg når vi setter opp bemanningslistene. Imidlertid vil hver dugnad få sin egen påmeldings liste (under Vedlikehold knappen på forsiden av nettstedet vårt) slik at det er da du binder deg men selvfølgelig med mulighet for kansellering.

Du kan se påmeldingsliste (Statistics) i bunnen av påmeldingen.

Fyll inn ditt fulle navn her: *

Ønsker innkvartering hvis mulig.

Eventuelle kommentarer

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

l