Submarine Memorial – Dundee 9. september 2023

Rapport fra Knut Holth-Larsen

Submarine Memorial – Dundee 9. september 2023

Tilbake i Dundee til Submarine Memorial. 9. september var det bekransning av minnesmerkene over våre 296 omkomne ubåtkamerater fra 2 verdenskrig.

Monumentet ble avduket 17. september 2009

Ubåtbasen HMS «Ambrose» ble etablert som «9th Submarine Flotilla» 18. april 1940 og driften ble opprettholdt til slutten av Krigen. Basen bestod av besetningsmedlemmer fra Storbritannia, Frankrike, Nederland, Norge og Polen, i tillegg benyttet Den sovjetiske marine basen i forbindelse med overtagelse av 4 ubåter fra Royal Navy. Selve monumentet ble avduket 17. september 2009. 6 av ubåtene som opererte ut fra Dundee ble senket under krigen, det var 2 engelske, HMS «Oxley» og HMS «Thames», 2 nederlandske, HNLMS «013» og HNLMS «022», HNoMS «Uredd» og den sovjetiske ubåten «V1» som forsvant under transitt fra Dundee til sin nye base i Murmansk.

«Operation Seagull», HNoMS «Uredd» og andre oppdrag ut fra Dundee

10. september 1942 seilte den franske ubåten Free French Submarine (FFS) «Junon» fra Orknøyene. Oppdraget hadde navnet «Operation Musketoon», målet var å angripe kraftstasjonen i Glomfjord. Anlegget produserte strøm til Haugvik Smelteverk som leverte aluminium til produksjon av tyske kampfly. Angrepet den 20. september 1942 utført av en gruppe på 12 sabotører, 2 mann fra Independent Company No 1 (NOR.I.C No 1/Kompani Linge), 9 britiske kommandosoldater og 1 canadisk kommandosoldat. Det kom til trefninger med tyske vaktsoldater. En av Linge guttene, Magnus Djupdræt ble skadet og døde på Bodø sykehus av skadene 24 september 1942. Den andre Lingegutten Sverre Granlund og 3 britiske kommandosoldater greide å komme seg over til Sverige, og tilbake til England.

Lingeguttene Sverre Granlund og Magnus Djupdræt

Maleri av Vebjørn Sand. Roseslottet, Frognerseteren

7 av kommandosoldater ble omringet under trefningene og tatt til fange. De ble sendt via Trondheim til Oslo og videre med fangetransportskipet SS «Donau» til Tyskland. De satt i lange avhør i Kolditzi i Berlin før de ble sendt til Sachsenhausen hvor de uten videre rettergang, etter Hitlers ordre, ble skutt 23 oktober 1942.

Resultatet av «Operation Musketoon» var imidlertid ikke så vellykket, produksjonen i Glomfjord var snart opp igjen, det ble derfor planlagt et nytt oppdrag med navnet «Operation Seagull». Det var den norske ubåten HNoMS «Uredd» som stod for transporten av 7 agenter fra NOR.I.C No 1 som skulle gjøre sabotasjer på installasjoner i Sulitjelma gruver og på kraftforsyningen til gruvene, Glomfjord kraftstasjon. Lingegutten Sverre Granlund, som hadde vært med på aksjonen 20. september 1942 var med som kjentmann for oppdraget. I tillegg til å sette i land sabotørene fra NOR.I.C No 1 hadde «Uredd» i oppdrag å hente 2 franske ubåtmannskaper og 2 nordmenn som var strandet på yttersiden av Senja i november 1942. Det var Den franske ubåten FFS «Junon» som hadde hatt det oppdraget, som var å sette i land 60 tonn med utstyr og hente 2 norske sabotører. Ubåten måtte på grunn av værforhold avbryte sitt oppdrag. Dette medførte at 2 franske besetningsmedlemmene og de norske sabotørene ble forlatt på land.

En agent fra Secret Intelligence Service (S.I.S.) MI6 var med om bord i «Uredd» for å identifisere de strandede mannskapene.  «Uredd» gikk fra Scotland 5. februar 1943. ca 10. februar 1943 miste man kontakt med båten som ble erklært tapt 20. februar 1943. HNoMS «Uredd» gikk på en mine i et minefelt i Fugløyfjorden syd for Bodø. Minefeltet var kjent av britisk etterretning, men posisjonen var oppgitt i feil fjord som medførte denne tragiske ulykken. 34 besetningsmedlemmer og de 8 agentene mistet livet.

De strandede besetningsmedlemmer på Senja, som hadde bodd hos lokalbefolkningen i Mefjordbotten i over 4 måneder, ble hentet i Mefjorden på Senja av FFS «Junon» i mars 1943. Operasjonen ble ledet av S.I.S. medlem Hugo Munthe-Kaas. Denne operasjonen var meget vellykket, 60 tonn med våpen og utstyr ble bragt i land og de 4 strandede ble bragt tilbake til Scotland. Hugo Munthe-Kaas fikk «Krigskorset med sverd» og den franske «Ridder av Æreslegionen» for bragden.

HNoMS «Uredd» ble funnet av minejaktfartøy KNM «Tana» 5. november 1985 i Fugløyfjorden sør for Bodø. Funnstedet ble erklært som krigsgrav 13.mars 1986.

Sjefen på «Uredd» Lt Rolf Qvernheim Røren (22/7-1914 – 20/2-1943) med sin besetning på 33 og 8 sabotører er hedret med minnesmerket over HNoMS «Uredd» i Fugløyfjorden. Avduket av HM Kong Olav V, 18. juni 1987.

Ut fra Dundee opererte også ubåten HMS «Venturer» som er mest kjent for senkningen av kvikksølvubåten «U 864» utenfor Fedje. HMS «Venturer» er den eneste ubåt i historien som har senket en neddykket ubåt fra egen neddykket posisjon.

Årets markering

I forbindelse med årets minnemarkeringer var The Major of Dundee i spissen, musikk korps fra Royal Navy, veteraner og offiserer på geledd og i giv akt, flagg og faner og det var taler og sanger. Navnene på alle 296 som var ombord i ubåtene som ble senket ble lest opp.

Besetningenes oppdrag ble avslutningsvis omtalt som følger:

«The submarines from here were working well into the Artic, guarding convoys going to Russia, landing saboteurs in Norway and going to the North Atlantic to intercept U-boats».

De omkomne blir beæret med:

 «STILL ON PATROL».

Representanter fra Storbritannia, Frankrike, Nederland og Norge la ned kranser og blomster ved minnesmerket. Den kongelige norske marine var representert med 2 befal fra Ubåtvåpenet: Flotiljemester Morten Rolland og Senior kvartermester John Henrik Kjelle som la ned krans på vegne av Norge, i tillegg var vi 4 representanter fra Norsk Ubåtforening til stede: Knut Holth-Larsen, Andreas Hauge, Helge Nordby og Arne Moe.

Det hele ble avsluttet med en mottagelse på et nærliggende hotell.

Bilder innsendt av Arne Moe: