Fakturering-prosedyrer

For å hente ut data fra bestilling programmet WP EasyChart kommer du inn til dette skjermbildet:

Eksemplet viser at vi har valgt å eksportere Ordre 74 og 74. Når de er valgt trykkes Apply. Eksporten skjer da automatisk til din lokale PC (nettbrett) og legger seg under Nedlastninger (folder) Nå henter du opp ett nytt Excel ark og velger Data>Fra Tekst/CSV (Se rød pil) slik som på bildet under:

Du velger den aktuelle CSV (komma separert fil) fra Nedlastinger og kan eksempelvis motta Ordre 74 og 75 som under. Under innlastningen velger du Filopprinnelse = Unicode (UTF-80) på pop up vinduet du får under innlastningen. Da får du overført skandinaviske bokstaver.

For å få riktig formatering bør celler som inneholder .00 erstattes med ett komma (,). Benytt Søk/Erstatt (Forstørrelsesglasset helt til høyre verktøylinjen) Du kan også rette opp eventuelle skandinaviske bokstaver her men det kan også gjøres senere i Regnskapsprogrammet ved editering og kalkulasjoner.

For å importere dataene fra Excel arket inn i regnskapsprogrammet må det åpnes og man treffer denne menyen:

Velg Importere Ordredata og hent opp aktuell eksport fra Excel arket over som vist på bildet under:

Etter at importen er utført finner du igjen dataene i Regnskapsprogrammet som vist her:

Informasjon om regnskapsprogrammet finner du lokalt hvor regnskapsprogrammet er installert.