Fakturering

1. Fakturering av medlemskontingenter. Hvert år den 1 ste. februar fornyes medlemskontingenten med at det sendes ut en felles faktura til samtlige NUF medlemmer med bank og betalings-opplysninger. Dette skjer fra eget Regnskapsprogram skrevet i Access på lokal PC.

  • 2. Fakturering på salg av effekter fra Slappkista. Her opprettes faktura basert på innkommende bestilling og sendes kunden som bekreftelse og forhåndsbetaling før forsendelse av kjøpet. Bestillingen blir eksportert fra bestillingsprogrammet og importert til det felles Regnskapsprogrammet nevnt i pkt.1 og 3. Operasjonen aktiveres med knappen Fakturering fra slappen. Help knappen viser deg hvordan eksporten foretas.
  • 3. Fakturering av service-tjenester. Basert på Arbeids-ordre fra vedlikeholds-systemet opprettes faktura til kunden fra samme regnskapsprogram som i punkt 1.