Foredragsklarering om prosjekt 212 CD

Foredraget er inne til klarering av UVBT og vil ikke bli tilgjengelig før denne er utført.