Forhåndsstemming for GM 2021

Dersom du ikke har anledning til å delta på Generalmønstringen 2021, kan du gi din forhåndsstemme ved å fylle inn de 4 punktene under. Denne forhåndsstemmingen vil bli lukket den 16 september 2021 kl. 12:00

Det er selvfølgelig påkrevet at du skriver inn ditt navn ellers får du ikke sendt inn forhåndsstemmingen din. Selv om du har tilgang til å stemme flere ganger (som selvfølgelig er ulovlig), logger programmet IP-adressen din så da mottar vi duplikater som lett registreres.

Hans Jacob Kleppan

Fyll inn ditt fulle navn (påkrevet) *

1. Nyvalg på Skipssjef og NK for Norsk Ubåtforening godkjennes

Her vil en kort CV for Jørgen Berggrav og Hans Jacob Kleppan komme.

Dersom du ikke godkjenner nyvalget, vennligst skriv årsak her.

2. Justering av Vedtekter godkjennes

Dersom du ikke godkjenner Vedtektene, vennligst beskriv årsak her.

3. Regnskap 20-21 godkjennes

Dersom du ikke godkjenner regnskapet for 20-21, vennligst skriv årsak her.

4. Forslag til mandat og utvalg for gjennomgang av styringsstruktur region godkjennes

Dersom du ikke godkjenner mandat og utvalg i punkt 4, vennligst skriv årsak her.

Created with Perfect Survey