Generalmønstringen til NUF 2021

NORSK UBÅTFORENING GM 2021

Ankerdram samling fra Generalmønstringen 2021 avbildet fra babord side av MMU Utstein

OBS! Skråskrift med strek under er linker til relaterte websider.

Årets Generalmønstring (GM) ble arrangert med hele 54 medlemmer på historiske Karljohansvern, med et godt og variert program.

Årsmøtet ble avholdt fredag 17. september på Sjømilitære Samfunn etterfulgt av et interessant foredrag om Dagens Ubåttjeneste ved OK Per Frekhaug og Ordningen for Militært Tilsatte (OMT) ved Sjefsmester Morten Rolland.

Dagen ble avsluttet med hyggelig mingling i baren.

Lørdag formiddag startet med et tankevekkende foredrag om Kvinners inntog i forsvaret og kvinners tjeneste på ubåt av verdens første kvinnelige skipssjef på ubåt, Flaggkommandør Solveig Krey. Hun gav en fyldig redegjørelse for egne opplevelser. Foredraget ble etterfulgt av lunsj på SMS.

Neste post på programmet var et foredrag om Ubåtprosjektet (212CD) ved OK Jan Ove Skorpen. Deretter avholdt Skipsrådet møte med representanter fra Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien. Det skal bli spennende å se om vi kan få til et nærmere samarbeid med denne foreningen.

Og det ble gjennomført et portrettintervju med Jan Andersen-Gott og Dag Christensen, på banjeren ombord i MMU Utstein. De har begge lang og variert erfaring i UVB-våpenet, og de fortalte om noen sine erfaringer fra ubåttjenesten.

Neste post på programmet var en høytidelig minnemarkering i Minnehallen MMU over de falne fra HNoMS Uredd, se foto galleri , etterfulgt av ankerdram og Sjefsskifte for MMU Utstein, der avtroppende skipssjef Jens-Georg Engeness avleverte kommandoen til påtroppende skipssjef Jørgen Berggrav.

GM ble avsluttet med festmiddag i SMS’s flotte festsal. Som seg hør og bør ble det servert skipskost; erter, kjøtt og flesk etterfulgt av mange gode og muntre taler. Se foto galleri fra festmiddagen.

Takk for en hyggelig og minnerik GM.