Godkjennelse av ny NUF medlem

Vi bekrefter herved at godkjennelsen er sendt til NUF medlem søker, da består kun innbetaling av medlemskontingenten slik at bekreftelse som fullverdig medlem av NUF kan gis.
.