Godkjennelse og bekreftelse av NUF medlemskap

Fra denne siden godkjenner du søknaden for NUF medlemskap via knappen “Godkjenn søknad “. Da blir det generert en e-mail til søker med godkjennings opplysninger og informasjon om innbetaling av medlemskontingent til vår bankkonto.

Knappen ved siden av, “Bekreft medlemskap“, benyttes når innbetaling av medlemskontingenten er utført. Da sendes bekreftelse på e-mail til søker automatisk med informasjon om vårt nettsted og Passord. Den siste knappen “Bekreftelse av Årsavgift” sender e-mail til medlemmet at årskontingenten er mottatt og hvilket passord vi kjører på dette året.

Alle 3 operasjoner på knappene blir kvittert med mail til Administrator.