Hans Jacob Kleppan CV

Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1976 og tjenestegjorde som Maskinmester ombord Kobben klassen i 3 år. Etter endt tjeneste som Maskinmester og Teknisk offiser UVBI ble han overført til Sjøforsvarets Forsyningskommando/ Vedlikehold som Teknisk Inspektør i UVB Bunker Laksevåg. Etter 3 års tjeneste i UVB Bunker Laksevåg forlot han Sjøforsvaret og ble engasjert i nasjonal og internasjonal Olje og Gass næringen frem til han ble pensjonert i 2016.

Som teknisk inspektør, vedlikeholdssjef, produksjonssjef og plattformsjef har han vært med på å ferdigstille, akseptere og operere fire ulike bore-, olje- og gass- produksjonsenheter til havs. Hvorav 2 felt I Norge, et i UK og et i Danmark. Hans «sjøtjeneste» ble til sammen 21 år.

Med sin bakgrunn og erfaring fra ulike feltutbygginger og kulturer arbeidet han videre som HMS manager, etterforsker av ulykker, auditør og rådgiver innenfor områder som ferdigstillelse av driftsenheter, vedlikehold, inspeksjon, teknisk integritet, endringsledelse og beredskap. Hans støttet driftsenheter i Europa, Nord Afrika, Russland, Thailand, Malaysia, Mexico og USA.

Han ble uteksaminert Bedriftsøkonom fra BI i Bergen i 1982 og innehar en BSc i HMS fra Høgskolen i Bergen i 2008.

Han har 15 års erfaring med drift av familiebedriften Sandsje-Hvitsten AS som har produsert verktøy og maskiner for trebearbeidingsindustrien siden 1946.

Medlem i Gogstad Kystlag i Sandefjord, foreningen Øya – Syd Georgia, Sandefjord Senior Offshore forening og Stokke Historielag

Hans Jacob er gift med Marit og har to voksne barn og 4 barnebarn. Datter er ansatt i DNB og sønnen i Glencore.

Hans prioritet nummer EN er familien samtidig som han interesserer seg for lokal historie. Har blant annet skrevet historien om tre bedrifter i Stokke. Oppvokst med tre krigsseilere, hans farfar og to brødre. Han skriver et resyme om sin farfar som seilte under begge verdenskriger og overlevde 3 torpederinger.