Hilsen fra Skipssjefen 31.01.2022

Kjære medlem.

Jeg håper så mange som mulig har unngått å bli utsatt for et Koronaangrep.

I forbindelse med utsending av innbetalingsblankett for Årskontingent 2022 vil jeg benytte anledningen til å gi dere en oppdatering og litt om hvilke planer vi har for det kommende året.

Etter Årsmøte & Generalmønstring, fredag 18. og lørdag 19. september, tok vi en god pust i bakken. Dere som mønstret, + 60 deltagere, skal ha en stor takk for den gode atmosfæren dere skapte under Årsmøtet, foredragene og festmiddagen. Atmosfæren i festsalen på lørdag var god, meget god. Det summet godt med festtaler og gamle ubåthistorier som ble bedre og bedre utover kvelden.

Før Utstein gikk i «vinterdvale» ble det arrangert to mini vedlikeholds patruljer. En hvor tårnet ble nedvasket for «duedritt» med Hans Jacob Kleppan som «slangefører», den andre hvor Utsteins kjernebesetning med herrene Knut Holt Larsen, Ole Gillebo, Børre Karlsen, Ola Halden og Torgeir Nilsen gjorde en kjempejobb i tårn og vinterhave. Samtlige åpninger og spalter inn til tårn og vinterhave ble tettet med «løvsamlere» for å forhindre fremtidig invasjon av duer.

I oktober holdt Nils Gunnar Gundersen et foredrag om Alexander Kielland-ulykken. Gundersen var en av de første rådgiverne Stavanger Politiet benyttet under etterforskningen. Gundersen har dessuten fulgt Alexander Kielland-saken fram til i dag og er å se i programmet om Alexander Kielland som nå vises på TV2.

I forbindelse med Sjømilitære Samfunds Stiftelsesmiddag 3. desember inviterte NUF festdeltagerne på Kirkesherry.  Da vi ikke kunne invitere til Kirkesherry ombord Utstein, åpnet NUF Æresmedlem Svenning Amundsen Marinemuseet hvor sherryen ble servert. Initiativet fikk god omtale i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. Sjømilitære Samfund inviterte NUF til gjentagelse.

For samme helg tok Svenning Amundsen et flott initiativ til å sette opp en vaktliste for «åpent Skip» under «Jul på Karljohansvern» 4. & 5. desember. Grunnet CV19 situasjonen ble aktiviteten avlyst.

I forbindelse med tapet av en indonesisk UVB – KRI Nanggalas, ble endelig bidrag til de etterlatte Kr 21.000. Periskopet bidro med kr 5.000. En stor takk til dere alle.

Årsmøte og Generalmønstring 2022 vil bli avholdt i Bergen. Årsmøte vil bli avholdt i samarbeid med Periskopet og UVBT som planlegger et familievennlig arrangement. Det arbeides også med å få en UVB til Bergen havn. UVBT har indikert to tidspunkter, siste helg i august eller første helg i september. Så snart datoen er bestem vil dere bli informert.

Minnestund om tapet av NoHMS Uredd vil bli arrangert 26. februar på Marinemuseet. Etter minnestunden planlegger vi et foredrag etterfulgt av et måltid på Samfundet.

NUF Bergen planlegger en Messeaften 29. april på Kronstad.

Når det gjelder aktiviteter rundt MMU Utstein planlegger vi å gjennomføre 2 mini vedlikeholds patruljer og en større vedlikeholds patrulje før 1. mai og det samme på høstparten. Hver patrulje vil bli forsøkt delt i tre aktiviteter; et vedlikeholds økt, bespisning og foredrag.

Vi ser frem til et år med lite Korona, en mer normal hverdag og noen gode UVB sammenkomster.

31. januar 2022

Jørgen Berggrav

Skipssjef – Norsk Ubåtforening