Historien om U-843

Historien om U-843

Av Bjørn Lundal.

Jeg har sittet og surfet på nettet om ubåter og plutselig kommer benevnelsen U-843 opp og i en forbindelse som gjaldt frakt og verdier. Jeg gikk inn på google og søkte på U-843 og der kom litt av hvert opp. Det mest interessante var bergingen av lasten som utført av Høvding skipshuggeri i Sandnessjøen og at historien ble bekjentgjort i Helgelands Blad i 2012.

Jeg sjekket ut historien på forskjellige nettsteder og her kommer den i korte trekk: U-843 gikk fra Lorient ubåtbase i Frankrike den 19 februar 1944, med mål Batavia (Jakarta). Den bragte med seg reservedeler og torpedoer til båter som var stasjonert i Østen.

Lasten ble losset i Batavia, Singapore og Penang og ny last ble tatt om bord. Lasten besto av rågummi, tinn, wolfram og molybden. I tillegg til dette hadde den også 500 kilo kinin og 200 kilo opium med seg. Med andre ord, samme opplegg som U-861.

U-843 skulle ta samme rute hjemover som U-861. Avreise var 10. desember 1944 fra Batavia. Båten måtte gå innom Bergen grunnet en syk mann og ble liggende der i 3 dager før avreise til Tyskland med lasten. Båten ble bombet av en britisk de Havilland Mosqito og sank utenfor øya Læsø.

Historien skulle vel kanskje være slutt der, men det er ikke tilfelle. Ryktene gikk om verdiene som fantes om bord men ingen fant vraket. Det ble endelig lokalisert i 1958 og man gjorde seg klar til å heve båten. Da dukket det opp to nordmenn ved navn Einar Høvding og Ditlef Lexow. Disse to hadde inngått avtale med den vest-tyske stat om eneretten til berging av båten. Båten ble hevet og tauet inn til Moss der den ble tømt for verdigjenstander. Siden ble den sendt til Gøteborg for opphugging.

En dansk forfatter ved navn Erik Nørgaard har skrevet boken “Kampen om U-843” hvor kampen sto om hevingsrettighetene og verdiene.

Der er laget video fra hevingen. 

Heving av U-843