Hjelp File Manager

File Manageren virker slik som Filutforskeren til Microsoft eller Drop Box, og man kan enten laste opp filer til nettstedet vårt, eller laste ned filer til lokal enhet. Dette kan man utføre enten ved å benytte Ikon linjen i toppen av skjermbildet (se figur 1 og rød pil), eller man kan benytte Drag and Drop funksjonen når man står inne i mappen som på figur 2.

Figur 1.
Figur 2

Ved nedlastninger velges Ikon merket med rød pil på figur 3 når man står på den filen som skal lastes ned. Som sees oppe i høyre hjørnet av skjembildet skjer det umiddelbart ved aksjon av nedlastings ikon og filen blir lastet ned til din lokale enhet under “Nedlastninger”

Figur 3