HMS Thistle

HMS «Thistle» – N24 – T-klasse ubåt

Av Knut Holth-Larsen

15. oktober publiserte TV2 en artikkel: «På 170 meters djup snubla norske forskarar over eit historisk funn.» Våren 2023 fant Havforskningsinstituttets forskningsfartøyet FF «G O Sars» et ukjent ubåtvrak utenfor Skudenes. På et nytt tokt ble ubåt gjenfunnet 7. oktober 2023. Den britiske marine har nå identifisert ubåtvraket som HMS «Thistle». Ubåten hadde da vært savnet i 83 år.

HMS «Thistle» ble sjøsatt 25. oktober 1938 og heiste kommando 4. juli 1939. «Thistle» ankom første gang Dundee 26. september 1939, med Lt Col Robert William Sterling-Hamilton som sjef. Allerede 28. september 1939, 4 uker etter at Tyskland hadde gått til angrep på Polen og Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland, ble «Thistle» sendt ut fra Dundee på sin første krigspatrulje i Skagerak og opp mot sydspissen av Norge. Etter patruljen returnerte hun til Rosyth og fortsatt å operere derfra. 20. februar 1940 var det sjefsskifte på HMS «Thistle». Lt Col Wilfred Fredrick Haselfoot (9. april 1908) overtok kommandoen. 4. april 1940 gikk «Thistle» ut på sin 8. krigspatrulje. De startet med eskorte av Convoy «ON 25». Allerede 7. april fikk de ordre om å returnere til Storbritannia «due to enemy activity in the North Sea». «Thistle» returnerte via Scapa Flow og var allerede 8. april på patrulje utenfor Skudenes. 9. april kom «Thistle» i kontakt med en tysk ubåt, som senere skulle vise seg å være ubåt U4. «Thistle» fyrte totalt 6 torpedoer mot U4, men bommet. «Thistle» hadde kun 2 torpedoer igjen og lå i overflaten og ladet batterier natten til 10. april. Før hun rakk å avfyre de siste torpedoene ble hun angrepet og truffet av en torpedoer fra U4 kl 02.13. HMS «Thistle» sank med hele besetningen på 53.

Besetningen på HMS «Thistle» ga sine liv i et forsøk på å forsvare Norge mot Hitler Tysklands brutale angrep på Norge. Det forundrer meg at HMS «Thistle» ikke er hedret ved Submariners Memorial i Dundee, men det kanskje fordi hun etter hvert opererte ut fra Rosyth. Uansett mener jeg at besetningen på HMS «Thistle» bør hedres. Norsk ubåtforening bør undersøke om HMS «Thistle» kan hedres sammen med de andre ubåtene besetningene som opererte ut fra Dundee og ga sine liv for friheten.

U4 – Type IIA

Sjefen på U4 var Oberleutnant zur See Hans-Peter Hirsch. Hirsch hadde senere kommando på U140 og U569. Han gjennomførte 10 krigspatruljer på til sammen 333 dager. Den lengste patrulje med U569 var på 66 dager. Under Hirschs kommando fikk han godskrevet 5 senkede og et ødelagt fartøy. Hans-Peter Hirsch ble tildelt Jernkorset av 2nd kl. Han døde i 1967, 52 år gammel.

U4 ble sjøsatt 31. juli 1935 og heiste kommando 17. august 1935. U4 hadde bare 4 aktive krigspatruljer før hun ble overført som skolefartøy. Skolefartøyet opererte ut fra Gdynia i perioden 1. juli 1940 til 31. juli 1944. U4 strøk kommando 1. august 1944 og ble deretter kannibalisert og brukt som delebåt.

Kilder: Wikipedia, Uboat.net. Havforskningsinstituttet og TV2