HØSTQUIZ 2021 INTRO

NUF’s HØSTQUIZ 2021

Da starter vi opp igjen vår QUIZ-serie. Vi har gjort noen endringer denne gangen; QUIZ’en er åpen for alle og Prestasjonene blir ikke registrert.

Vi håper derfor at flest mulig vil prøve seg, da dette blir mer en morsom personlig hjernetrim og ikke en konkurranse.

Denne quizen har 2 resultat presentasjoner som kan velges fra knappene under. Spørsmålene er de samme men den ene varianten sier bare hvor mange poeng du fikk fra besvarte spørsmål. Den andre varianten gir en fasit ved første forsøk.

Begge variantene har 10 minutters operasjonstid før quizeren blir stoppet og får da valget om resultat eller kansellering. Quizen er begrenset til 10 forsøk for hver bruker (quizer). Lykke til og start quizen med valg av en av knappene under.

På slutten av Quiz’en er det et kommentarfelt hvor vi oppfordrer til konstruktive tilbakemeldinger.

Lykke til!!