INGVILL RINGEN

Vår journalist Ingvill Ringen er en allsidig dame med mange jern i ilden. Blant annet spiller hun trekkspill og hun har funnet frem noter av en gammel vals kalt ubåtvalsen.

Den er nok ny for de fleste ører i Norsk Ubåtforening.  Tekst av Valdemar Dalquist  og melodi av Fred Winter. Klikk på lenken under dersom du vil høre/se avspillingen:

Ubåtvalsen – NORSK UBÅTFORENING (norskubaatforening.org)

Teksten ble hentet ned fra internett men da hadde de skandinaviske bokstavene forsvunnet og den ble noe uforståelig, så vi har nå oversendt den til våre svenske venner på Nordkaparen for dechiffrering.

Teksten vil senere bli lagt ned på nettsiden vår  over ubåt sanger.

Ingvill har vært et frisk pust fra første stund hun kom inn i vår heller mannsdominerte redaksjon.

Vi i Skipsrådet har alltid lurt på hvorfor Ingvill ville være med i redaksjonsgruppen til NUF og det har hun forklart slik:

Det er MMU Utstein som var min inngangsport til NUF. Etter et besøk på Marinemuseet i 2018 for å se denne båten hvor min far tjenestegjorde, meldte jeg meg inn i foreningen. Jeg synes det er fint å få bidra i NUF fordi det knytter bånd både bakover i tid og framover med nye bekjentskaper. Vår nære historie blir levendegjort av aktive medlemmer og jeg har vært heldig å få bli kjent med folk i en forening som er både inkluderende og hjelpsomme.

Pappa, Wiggo Rørholt ble født i 1944 og begynte på SMK i 1964. Han tok fagbrev ved mine/torpedoverkstedet Haakonsvern som torpedomekaniker i 1968. Det er ikke så mye jeg vet om denne tida og Pappa sa ikke så mye om det selv. Det hendte en sjelden gang at han fortalte om en situasjon de hadde vært oppe i, men da nevnte han aldri navn eller tid og sted. Han gikk dessverre bort i 2017, men den siste tiden ga han ofte uttrykk for at han var stolt av å være «gammel ubåt-mann» som han sa selv. Heldigvis har jeg fått kontakt med flere som har sendt meg bilder og fortalt litt om hvordan de opplevde ham. Det har vært veldig godt og interessant. Jeg har også funnet noen av papirene fra utdannelsen ved KNM ordenskjold.

Bildene 1 og 2: Wiggo i Portsmouth 1967.    Bildet 3: Fra venstre: Olav, Wiggo, Harry, Portsmouth 1967. Bildene 4,5,6: Diverse vitnemål

Vi i redaksjonen er veldig glad for å ha Ingvill med på laget.