Intervju med Egil Jørgen Eikanger

MÅNEDENS MEDLEMSINTERVJU

Denne måneden var vi så heldige å få et intervju med landets eldste ubåtsjef; Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger, som forteller om tiden på SKSK og tjenesten på ubåt samt livet etter ubåttjenesten. Intervjuet er tatt opp i «offisersmessen fra KNM Bergen» ved kommandantboligen i Gravdal, Laksevåg. Intervjuer er Rolf Norgren.

Start videoen ved å aktivere “avspillings” symbolet (trekant) på videobildet. Beklageligvis glemte kameramannen å komme seg bak kameraet i tide men det er kortvarig. Opptaket er tatt opp gjennom Skype.

For full skjermvisning aktiver firkant symbol nederst i høyre hjørne på videobildet.