Intervju med Gry Topnes Røneid

Hans Jacob intervjuer Gry Topnes Røneid, vår aller første jente om bord på norsk ubåt! Hun tjenestegjorde som kokk på kobben-klassen. Opptaket er gjort på Marinemuseet i Horten, 26.04.2023.

Gry seilte i 1983/84 på både KNM Uthaug og KNM Svenner og forteller her om hvorfor hun valgte ubåt og hvordan hun opplevde ubåtlivet. Hun sier også litt om hvilke erfaringer hun har kunnet videreføre til arbeidslivet etterpå.

For full skjerm, aktiver firkant-symbol nederst i høyre hjørne av videorammen.