Intervju med Kadett Kristine Omholt

Denne måneden har vi fått et spennende intervju med kadett Kristine Omholt som går siste året på Sjøkrigsskolen, og som forteller om tiden på SKSK og forventninger hun har til tjenesten om bord på ubåt etter endt skolegang. Kristine har avtjent verneplikt på ubåt før hun valgte å ta videre utdannelse på SKSK, og hun forteller om hvordan hun opplevde livet som vernepliktig og som jente om bord. Intervjuet er tatt opp via Skype og intervjuer er Rolf Norgren.

Trykk på bildet eller avspillings symbol for å starte videoen.

Trykk på firkant symbol nederst i høyre hjørne for full skjerm visning.