Intervju med Ubåtsjef Jens-Georg Engeness

16. mai 2022 ble Jens-Georg Engeness intervjuet om bord MMU Utstein. Som de fleste av dere kjenner til har Jens-Georg vært engasjert i MMU Utsteins Venneforening senere Norsk Ubåtforening i en årrekke. Under Årsmøtet 2021 overtok Jørgen Berggrav som Skipssjef.

Jens-Georg har hatt en omfattende ubåtkarriere med tjeneste om bord U-klassen, K-klassen og Kobben klassen. En prestasjon i seg selv.

I månedsskiftet mai – juni flytter Jens-Georg og hans kone Ingvild til Stavanger. Skipsrådet ønsker de begge to lykke til der «vestpå».

For Skipsrådet

Hans J. Kleppan, NK

Start videoen ved å aktivere “avspillings” symbolet (trekant) på videobildet.

For full skjermvisning aktiver firkant symbol nederst i høyre hjørne på videobildet.