Intervju ombord MMU Utstein under GM2021

Redaksjonskomiteen planlegger en rekke intervjuer med medlemmer av NUF hvor vi tar en liten prat om ubåtlivet. Formålet er å få flere «på banen» i foreningen, og gjøre folk bedre kjent med hverandre. Dette ville vi prøve ut under Generalmønstringen i år der Jan Andersen-Gott og Dag Christensen ble forespurt om å være de første ut. De stilte sporty opp og var takknemlige objekter for kameramann og intervjuer.

Siden intervjuet ble foretatt på patrulje, måtte lydnivået holdes noe lavt. Det anbefales å benytte hodetelefoner for å få lyden tilfredsstillende. Grunnet tekniske problemer med opptakene, er kun utdrag av intervjuet presentert.

Emnene som ble gjennomgått var som følger:

1.  Hva sa familie og venner da du ville på ubåt?

2. Hvilke klasser og ubåter har du vært på?( En favoritt? Hvorfor?)

3. Hvilke egenskaper er du i besittelse av som har vært nyttige om bord i ubåten? (Har du kunnet overføre noen av disse i det sivile livet?)

4. Hva er det aller beste med å være under vann?

5. Hvilken er din favoritt ubåt-sang? (Kan du synge litt av den? Hvis vedkommende ikke har noen sang eller ikke vil synge/nynne litt, spør vi om de har et morsomt minne de vil dele)Har du opplevet noen dramatiske hendelser mens du var ombord?

6. Har du opplevet noen dramatiske hendelser mens du var ombord?

7. Har du noen gang vært litt redd eller engstelig?