110 års markering for Premierløytnant Dons første norske flygning

19 april 2022 kl.14 arrangerte Stiftelsen Dakota Norway et åpent flyhistorisk møte på Sjømilitære Samfund (SMS) i Horten.

Foruten sine egne medlemmer var Norsk Ubåtforening (NUF) invitert til å delta. Til sammen deltok 35 personer med tilknytning til de to foreningene samt barnebarnet til Premierløytnant Hans Fl. Dons . Siden historien om det Norske Flygevesen startet blant noen ubåt offiserer i møte på SMS, var det naturlig at NUF skulle bidra til å utdype ubåtvåpenets deltagelse i denne flyhistoriske begivenheten.

Skipssjefen i NUF Jørgen Berggrav, åpnet møtet med å presentere NUF og en kort innledning om den marine historiske delen og starten av det Norske Flygevesen. Det ble kjørt en Power Point presentasjon, samt et video opptak som var gjort tidligere i regi av Marinemuseet, over en projektor etterfulgt av et slide show av gamle bilder fra denne hendelsen.

Se NUF presentasjonen under denne lenken.

Etter NUF sin presentasjon tok Per Martin Nilsen fra Stiftelsen Dakota Norway over og presenterte historien bak stiftelsen deres og ønsket om å hedre de første norske flygerne.

Dakota Norway har planlagt en flytur med inviterte gjester 1 juni 2022 i lav høyde med deres Dakota fly som er stasjonert på Torp flyplass ved Sandefjord. Flyturen med de inviterte gjestene , herav en invitert gjest fra NUF, vil tilnærmet bli den samme som Premierløytnant Hans Fl. Dons fløy første gangen.

Stiftelsen Dakota Norway spanderte kaffe og wienerbrød på alle de fremmøtte og det ble en hyggelig samling av luft og sjø militære personer.

Noen deltagere før oppstart .