Invitasjon til foredrag

Horten Sjømilitære Samfund og
Horten og Omegn Forsvarsforening
inviterer til foredragsaften i Horten Sjømilitære Samfund


Øvre vei 1, 3183 Horten

Onsdag 6. mars klokken 1900

Møterom Fregatten

  Foredragsholder er Forskningsleder/NK Avdeling for sensor- og overvåkningssystemer ved FFI, Connie Solberg.

Solberg er utdannet sivilingeniør fra NTH og har vært tilsatt ved FFI siden 1992 med arbeidssted Horten. Hun er godt kjent med maritime utfordringer og prosjekter og har også det daglige ansvaret for forskningsfartøyet HU Sverdrup.

Tema for foredraget:
FFI sin rolle i utvikling av forsvar og totalforsvar.
Maritime utfordringer og problemstillinger som sorterer under FFI, herunder undervannsteknologi.


Etter foredraget er det årsmøte for foreningen på samme sted.


Alle er hjertelig velkommen, fri adgang.
Ta med venner og kjente, spre gjerne invitasjonen på mail og sosiale medier.