ISA 2021

International Submariners Assocciation sin årlige samling skulle ha foregått i Karlskrona 11-15 mai 2020, men måtte avlyses grunnet korona epidemien. Samlingen skal foregå på samme sted i tiden 22-26 mai 2022.

I forbindelse med den nært forestående ISA kongressen som vil finne sted i Karlskrona, Sverige, og i lys av Russlands intervensjon av Ukraina, har NUF mottatt en forespørsel fra arrangøren om NUFs holdning til en eventuell utestengelse av russisk deltagelse.

ISA kongressdeltagelse er et helt og holdent privat anliggende og ikke en representasjon fra NUF. NUF finner det likevel riktig i dagens situasjon å gi råd om ikke russisk deltakelse og har sendt følgende tilsvar til den svenske arrangøren;

“Dear Lars, dear fellow submariners, The Norwegian Submariners Association (NSA) advises the 2022 ISA congress to take place without Russian participation, due to the on-going, unprovoked invasion of Ukraine.

We do however realize that the NSA cannot veto such participation.

Members from the Norwegian Submariners will participate in Karlskrona in accordance with their individual assessment.

Sincerely yours, Jørgen Berggrav, RAdm (rtd), President of The Norwegian Submariners Association”

Benytt denne linken for påmelding:

Registration | ISA2020 (57isc.com)