ISA GB

International Submariners Association Great Britain

Noen av våre medlemmer har lenge vært medlem i ISA GB. På ISA’s årlige samling har vi deltatt på lik linje med UK medlemmer. Innad i NUF har vi hatt en diskusjon gående om NUF skulle søke medlemskap i ISA.

Tilslutningen til ISA’s arrangementer har hittil gått smertefritt. En del medlemmer vil gjerne delta på arrangementer som UK har, f.eks. Memorial Service i Dundee hver september. Vi tilskrev sekretæren for ISA og forespurte om NUF kunne bli medlem i ISA GB. Han sjekket ut med ISA Committee, og de er for at vi blir medlemmer i ISA GB.

På forsiden vår er det klargjort for “online” søknad til ISA GB slik at NUF distribuerer søknaden din videre til ISA GB via vår nettside.

Det vil være en engangs avgift på ca. 10 pund pr person for de som ønsker å bli medlem. Selve det praktiske kommer vi tilbake til.