Jørgen Berggrav CV

1.     Sammendrag

Jørgen Berggrav er født i Oslo i 1953. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1977 og tjenestegjorde deretter i Ubåt-våpenet til 1985 som skipsoffiser, skipssjef og operasjons- og øvingsoffiser. Etter dette har han hatt variert tjeneste i Forsvaret. Tjenesten omfatter stabsdutdanning på die Führungsakademie der Bundeswehr i Tyskland, Forsvarets Høgskole, forsvarsattaché i Finland, sjef for Landsdelskommando Nord-Norge, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, representant i Europa for Supreme Allied Commander Transformation og representant for Forsvarssjefen ved NATOs operative kommando, SHAPE. Han har vært overadjutant for HM Kongen og ble utnevnt til kontreadmiral i 2003.

Etter han gikk av med pensjon i 2011, var Berggrav generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund i nær åtte år.

Jørgen Berggrav har omfattende erfaring fra frivillig arbeid, både som tillitsvalgt og ansatt. Han er gift med Eva og har to voksne barn; en sønn som er offiser i Hæren og en datter som er psykolog. Han er interessert i samfunnsspørsmål, lokalhistorie, språk, strategi og historie og opptatt av friluftsliv og seiling og er en pasjonert hobbysnekker.