K-Klasse

«Kaura»(pennantnummer: S 309) var en tysk, senere norsk ubåt. Den var i tysk tjeneste som «U995» under andre verdenskrig, og ble deretter overtatt som krigsbytte i 1948 og satt i norsk tjeneste som «Kaura» fra 1952. Den ble ufaset i 1965 og gitt tilbake til Tyskland, og er nå museumsbåt i Kiel.

Etter den tyske kapitulasjonen i 1945 skulle de tyske krigsfartøyer uskadeliggjøres. Tyskland hadde store ubåtbaser i både Bergen og Trondheim, og «kloke hoder» gjemte unna flere tyske ubåter. Norge overtok formelt tre tyske ubåter av typen VIIC som krigsbytte. Disse båtene fikk navnene «Kinn», «Kya» og «Kaura» og ble kalt K-klassen. De ble i likhet med U-klassen senere ombygd. K-klassen var operativ frem til 1960-tallet. Gamle «Kaura» står i dag på land som krigsminnesmerke i Laboe ved Kiel. Den er bygd om til sitt opprinnelige utseende og har sitt opprinnelige navn tilbake, «U 995».

Det var en betent sak, spesielt av hensyn til mulige reaksjoner fra norske krigsseilere.

Etter at ubåten hadde gjort sitt for den norske marinen, i desember 1962, fattet tyske ubåtveteraner interesse for den – fordi ubåten var det eneste gjenværende eksemplaret av denne typen fra annen verdenskrig. De ønsket å få den til Tyskland, men hverken tyske eller norske myndigheter skal ha vært særlig begeistret for ideen. Det kunne virke provoserende å bidra til at en ubåttype som hadde tatt livet av norske sjøfolk skulle brukes som museum og minnesmerke over tyske ubåtmannskaper. Tyske myndigheter var også lite interessert i å få et så synlig minne om nazitiden.

Men tyskerne overtok den likevel i 1965, og siden 1971 har den stått på en strand i Laboe utenfor Kiel.