Kapasitetsprøve på ubåtbatteriene

KAPASITETSPRØVE

Av John Østby.

Høsten 1952 ble jeg tilbeordret ubåttjenesten som elektroinspektør med tjeneste i Horten. Jeg tjenestegjorde da som elektro kvartermester.

Historien: En dag sier maskinmesteren, som var min sjef; vi må gjennomføre en kapasitetsprøve på batteriene på en av ubåtene. Siden dette var nytt for meg, ville jeg ha en forklaring på hvorledes en kapasitetsprøve ble gjennomført. Etter en kort forklaring forstod jeg at utladningen ville ta ca. 5 timer. Videre ble jeg instruert i å registrere spenning og syrevekt på samtlige celler, cellespenning like før stopp av utladning og syrevekt etter stopp av utlading.  Videre ønsket maskinmesteren at jobben skulle utføres snarest og ferdig utført innen neste dag. Dette betød nattarbeid.

Her var det bare å brette opp armene. Jeg gikk om bord kl. 02:30. Fikk forsterket fortøyningen og startet opp el-motorene. For å holde fartøyet ved kai kjørte jeg en e-motor forover og den andre akterover. En stressfull jobb siden jeg var helt alene om dette. Alt gikk fint. Kapasitetsprøven var godt i gang.

For ordens skyld vil jeg nevne at jeg hadde ikke fått noe undervisning eller opplæring angående det elektriske anlegget, ei heller ubåtkurs. Beskjeden var klar. Her er manualene, lær deg det selv.

Natten igjennom ble tilbrakt med å sjekke fortøyninger samt regelmessig lese av amper og spenning.

Kl. 07:00 neste morgen kommer maskinmesteren gjennom båten i full fart. Han sier: «Hva i all verden holder du på med?»

Jeg svarte: «Holder på med kapasitetsprøve, for tusan». Det har jeg jo fått beskjed om å utføre!!

Maskinmesteren svarer: «Ja, men det er jo ikke vakt på broa»

Jeg svarer: «Vakt på broa, det er det ingen som har sagt noe om. Du sa ingenting om det i går da du ba meg om å gjennomføre kapasitetsprøven».

«Ja, men du må jo forstå…osv osv» sier maskinmesteren.

Neste gang jeg skulle gjennomføre en kapasitetsprøve, kom det en offiser fra Trondheim for å gå vakt på broa.

Egentlig en utrolig historie sett fra uvb-personellets side.