Kobben quiz start

Bildet over er av KNM Uthaug

Fra denne siden kan du velge bransjen du vil kjøre quizen i ved å velge en av knappene under. Når en knapp er valgt begynner quizen sin stoppeklokke å gå som du vil se i høyre kant av skjermbildet. Overstiger dere denne tiden får dere tilbud om å sende inn svarene som er gjort eller å forlate Quizen uten besvarelse.

Quizen er ment som hjernetrim og krever ingen innlogging med navn. Quizen er passordbeskyttet og ment kun for NUF medlemmer. Velg en av knappene under til å se hva du husker fra tjenesten ombord. Dine svar forblir private. Lykke til