Kunngjøringer:

Dundee International Submarine Memorial

Som et ledd i sailingsplanen vår er vi invitert til deltagelse i den årlige minnestunden Dundee International Submarine Memorial medio september 2021 av presidenten i ISA GB. Dette forutsetter at vaksinasjonsprogrammet for CV19 har nådd så langt at det er tilrådelig å reise. Eksakt dato er ikke bestemt ennå.

Vi ønsker at våre medlemmer planlegger om de kunne ønske og delta på dette arrangementet. Vi vil komme tilbake på saken når den har krystallisert seg. Påmeldingsliste vil da bli lagt ut på nettsiden vår og flere detaljer vil bli gitt.

Trykk på overskrifts-lenken og sjekk ut detaljer.

Vedlikeholdspatruljer i 2021

Grunnet CV19 pandemien har vi i år valgt å kjøre flere små vedlikeholdspatruljer mot MMU Utstein slik at vi kan overholde smittevernet.

Planleggingssjefen Oddbjørn Sørensen vil kontakte de forskjellige deltagerne tilpasset de forskjellige oppgavene og informere detaljer om disse.

MEDLEMSKONTINGENT 2021

-Kjære medlem,

Først og fremst ønskes Et Riktig Godt Nytt År til dere alle.

Et riktig helhjertet ønske om at samtlige av dere med familier har unngått å stifte bekjentskap med CV19 epidemien.

Det er tid for å betale medlemskontingenten. Innbetalingsfristen er 1. mars. Vennligst se vedlagte faktura. Samtidig vil passordet til websiden da bli endret. De som da har betalt sin kontingent vil få tilsendt nytt passord.

Kontingenten er som før kr 250 / år. Den betales til Norsk Ubåtforening DnB kto. 1594.10.26025 merket med navn og/eller medlemsnummer. (De som har betalt på forhånd bes se bort fra dette kravet).

Som dere har erfart og sett fra vår webside og Årsrapport har sosialt samvær vært fraværende. Ingen av de tradisjonelle eller ad hoc arrangementer har kunnet la seg gjennomføre av en eneste årsak – CV19 epidemien.

Skipsrådet med støtte fra Bergen har vært aktive. Medlemsundersøkelsen ble oppsummert og lagt ut på websiden i juli. Tiltakene som dere fremmet, er nå under utarbeidelse. Den nye organisasjonen er i ferd med å ta form. Det er spesielt oppmuntrende å erfare at medlemmene er positive og engasjerte i å få foreslåtte tiltak på plass.

Redaksjonskomiteen er nå etablert. Den består av Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Kjell Vestvik, Karstein Stene og Ingvill Ringen. I løpet av februar vil komiteene for Arrangementer, Historie, Teknologi og MMU Utstein være på plass.

Skipsrådet har valgt å la komiteene konsolidere seg før Seilingsplanen sendes ut. Av hovedaktiviteter som vi arbeider med kan nevnes;

  • Generalmønstring 18. og 19. september med foredrag om status UVB Tjenesten, foredrag av Solveig Krey og foredrag om Equinors super undervannsfarkost
  • Mulig tur til Dundee – minnestund medio september.
  • Komiteene for Teknologi og Historie arbeider med ulike foredrag som vil bi presentert på sosiale sammenkomster og lagt ut på vår webside
  • Så lenge CV19 epidimen herjer med oss, vil vi mobilisere mindre dugnadsgjenger på Utstein. Utstein vil da kunne være presentabel når CV12 restriksjonene oppheves. Den tradisjonelle Vedlikeholds patruljen vil bli arrangert når det lar seg gjøre.

Ser fram til at epidemien slipper tak på oss og at Seilingsplanen kan settes ut i live.

24. januar 2021

For Skipsrådet                                                                                                               

Hans J. Kleppan

Kasserer

Kunngjøring til NUF Facebook

Til dere som inviterer venner til medlemskap i NUF Facebook. Medlemsmassen har hatt en stor vekst siste året. En stor medlemsmasse er selvfølgelig hyggelig, men det viktigste er at medlemmene har en genuin interesse av å være medlem. Vi har derfor satt som forutsetning for vurdering av nye medlemmer at disse besvarer først Facebook sine 3 ønskede registreringer, og i tillegg følgende tre spørsmål ved innmeldelse:

Spørsmål: 1 Hvilken tilknytning har du til Ubåt?

Spørsmål: 2 Hvorfor ønsker du medlemskap?

Spørsmål: 3 Hva er dine interesser innen Ubåtsektoren?

Maleri av marinemaler Victor Gernhard

Vedrørende Equinors nye superfarkost under vann – En oppdatering.

Equinor ønsker å utsette presentasjonen som var planlagt 15. oktober kl 12:00, via TEAMS.

Det har sin naturlige forklaring i CV19 situasjonen og Equinors ønske om å møte oss fysisk.

På tross av at Teams har blitt en veldig god møteplattform har den fremdeles en del tekniske begrensninger – spesielt når vi begynner å bli så mange som skal være med. Equinor ønsker å gjøre spørsmålsrunden effektiv og vil trenge ekstern IT-bistand. Equinor er pt meget restriktive med å bringe eksterne konsulenter inn i deres kontorer.

Videre tror vi at en fysisk samling vil gi et bedre utbytte for alle involverte. Equinor ønsker derfor å kunne holde foredraget før jul eller i begynnelsen av neste år – avhengig av smitte situasjonen lokalt.

For de som da ikke kan møte opp fysisk planlegges det fortsatt å tilby oppkobling via TEAMS.

Dere vil bli oppdatert så snart dato, tid og sted har blitt avklart.

2 oktober 2020

Med vennlig hilsen

For Skipsrådet

Hans J. Kleppan

Siste nytt pr. 20.07.2020:

Marinemuseet åpent for publikum fra 20.juli, alle dager fra 12-16 frem til 30. september.

Døren på MMU Utstein blir også stengt.

Marinemuseet i Horten vil holde dørene stengt ut hele 2020. (Reversert, se sidetopp)