Kunngjøringer:

Kjære medlemmer

Det ser ut til at Kong Vinter vil holde oss i opplag enda noe tid. Første Vedlikeholds patrulje, 30. mars, ble avlyst i går. Værmeldingen for 30. mars sier; nedbør med snø, sludd og regn. Føreforholdene på E-18 osv kan da bli utfordrende og gjøre turen til KJV vanskelig.

For informasjon var det påmeldt hele 15 medlemmer.

Vi satser på at været er mer med oss 26. april. Et foreløpig program har blitt utarbeidet:

0930 – Mønstring med kaffe og rundstykker – Resepsjonen på Marinemuseet / ute hvis fint vær

1000 – Fordeling av oppgaver

1200 – Skaffe 

1300 – Arbeidene fortsetter

1600 – Utskei – debrief – kaffe og noe å bite i

1700 – Et foredrag i resepsjonen – Tema pt ikke avklart

1800 – Messeaften med hyggelig samvær ombord

Overnatting må ordnes av den enkelte.

Påmelding for å delta på Vedlikeholds patruljen, foredraget og messeaften må spesifiseres og sendes til Rolf Norgren: rolf.norgren@outlook.com

For Skipsrådet

Hans J. Kleppan

924 874 95

Dato: 20.01.2023

Til alle påmønstret NUF medlemmer.

Et Riktig Godt Nytt År.

Da har vi kommet fram til innbetaling av årets medlemsavgift som også i år er på kr. 250,-. Medlemsavgiften betales til vår bankkonto 1594. 10.26025.

I løpet av 2022 har vi vokst med nøyaktig 47 medlemmer. Pr 15. januar teller vi totalt 356 medlemmer.

For informasjon planlegger vi Generalmønstringen / Årsmøtet i helgen 4. – 6. august. Årsmøtet blir da på fredag 4. august. På lørdag vil vi markere MMU Utstein 25 år på KJV og en tradisjonell festmiddag. KNM Narvik og Marinemuseet vil samtidig arrangere «Navy Race» på KJV.  Et felles program vil bli oversendt.

Når innbetalingen er utført vil dere motta nytt passord 1. mars til nettsiden vår pr e-post. Det gamle passordet vil bli byttet ut 1. mars 2023.

Vedlagt følger faktura nr. 454 for medlemskontingenten

Med vennlig hilsen og for Norsk Ubåtforening

Hans J. Kleppan

924 874 95

Vedlegg: NUF Faktura Nr. 454

Medlemsintervjuer

En av NUFs målsetninger er å engasjere medlemmene til aktiv deltagelse. Et tiltak her er medlemsintervjuene. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på dette tiltaket, men vi ønsker en stor bredde i fartøysmannskapet som presenteres. Grad og fartstid har ikke så mye å si, formålet er å presentere medlemmene og fortelle deres historier.

Siden NUF drives på dugnadsbasis blir oppgaven for stor til at dette arbeidet kun tillegges foreningens styremedlemmer. Vi vil derfor oppfordre alle medlemmene til å hjelpe til med «fangst» av bakgrunn og historier fra medlemmene våre. Webmaster vil redigere (klippe/lime/komprimere) slik at dette kan vises på vår nettside. Engasjement fra medlemmene her vil være svært berikende for foreningen.

De fleste har en brukbar smart telefon med brukbart kamera og lyd som det kan tas opp video på. Det handler om ikke å ha full oppløsning for å unngå at filene blir for store. Ta derfor opptak i sekvenser på ca. 10 minutter på hver fil. Er det noen interesserte «kameramenn» der ute, så er Webmaster mer enn villig til å assistere teknisk.

Intervjuene kan også gjøres via Skype, som kanskje er en enklere løsning. Skype lar deg gjøre opptak av intervjuet. Kontakt Webmaster som vil rettlede deg.

Vennlig hilsen,

Redaksjonen i NUF

Utlysing av ledig stilling som National Senior Representative for prosjekt nye ubåter.

Publisert: 07.03.2022

I forbindelse med den nært forestående ISA kongressen som vil finne sted i Karlskrona, Sverige, og i lys av Russlands intervensjon av Ukraina, har NUF mottatt en forespørsel fra arrangøren om NUFs holdning til en eventuell utestengelse av russisk deltagelse.

ISA kongressdeltagelse er et helt og holdent privat anliggende og ikke en representasjon fra NUF. NUF finner det likevel riktig i dagens situasjon å gi råd om ikke russisk deltakelse og har sendt følgende tilsvar til den svenske arrangøren;

“Dear Lars, dear fellow submariners, The Norwegian Submariners Association (NSA) advises the 2022 ISA congress to take place without Russian participation, due to the on-going, unprovoked invasion of Ukraine.

We do however realize that the NSA cannot veto such participation.

Members from the Norwegian Submariners will participate in Karlskrona in accordance with their individual assessment.

Sincerely yours, Jørgen Berggrav, RAdm (rtd), President of The Norwegian Submariners Association”

VDU samling i Speyer 13 – 16 Juni 2022

SKAL VI REISE TIL TYSKLAND ?

Som dere ser, skal våre Tyske venner holde en samling i Speyer 13 – 16 Juni .

Trykk på lenken i overskriften!

Speyer er en historisk by med utstillinger og museer og verdt et besøk i seg selv. Vi er velkomne til å delta sammen med våre Tyske kolleger, og følge deres program. Tanken bør være om vi skal lage en fellesesreise . Dersom det er interesse for dette, så send meg en mail : andrhau@online.no eller ring meg på +47 92266733.

With best regards

Andreas Hauge

Dundee International Submarine Memorial

Som et ledd i sailingsplanen vår er vi invitert til deltagelse i den årlige minnestunden Dundee International Submarine Memorial medio september 2021 av presidenten i ISA GB. Dette forutsetter at vaksinasjonsprogrammet for CV19 har nådd så langt at det er tilrådelig å reise. Eksakt dato er ikke bestemt ennå.

Vi ønsker at våre medlemmer planlegger om de kunne ønske og delta på dette arrangementet. Vi vil komme tilbake på saken når den har krystallisert seg. Påmeldingsliste vil da bli lagt ut på nettsiden vår og flere detaljer vil bli gitt.

Trykk på overskrifts-lenken og sjekk ut detaljer.

Vedlikeholdspatruljer i 2021

Grunnet CV19 pandemien har vi i år valgt å kjøre flere små vedlikeholdspatruljer mot MMU Utstein slik at vi kan overholde smittevernet.

Planleggingssjefen Oddbjørn Sørensen vil kontakte de forskjellige deltagerne tilpasset de forskjellige oppgavene og informere detaljer om disse.

MEDLEMSKONTINGENT 2021

-Kjære medlem,

Først og fremst ønskes Et Riktig Godt Nytt År til dere alle.

Et riktig helhjertet ønske om at samtlige av dere med familier har unngått å stifte bekjentskap med CV19 epidemien.

Det er tid for å betale medlemskontingenten. Innbetalingsfristen er 1. mars. Vennligst se vedlagte faktura. Samtidig vil passordet til websiden da bli endret. De som da har betalt sin kontingent vil få tilsendt nytt passord.

Kontingenten er som før kr 250 / år. Den betales til Norsk Ubåtforening DnB kto. 1594.10.26025 merket med navn og/eller medlemsnummer. (De som har betalt på forhånd bes se bort fra dette kravet).

Som dere har erfart og sett fra vår webside og Årsrapport har sosialt samvær vært fraværende. Ingen av de tradisjonelle eller ad hoc arrangementer har kunnet la seg gjennomføre av en eneste årsak – CV19 epidemien.

Skipsrådet med støtte fra Bergen har vært aktive. Medlemsundersøkelsen ble oppsummert og lagt ut på websiden i juli. Tiltakene som dere fremmet, er nå under utarbeidelse. Den nye organisasjonen er i ferd med å ta form. Det er spesielt oppmuntrende å erfare at medlemmene er positive og engasjerte i å få foreslåtte tiltak på plass.

Redaksjonskomiteen er nå etablert. Den består av Bernt Lasse Lie, Rolf Norgren, Kjell Vestvik, Karstein Stene og Ingvill Ringen. I løpet av februar vil komiteene for Arrangementer, Historie, Teknologi og MMU Utstein være på plass.

Skipsrådet har valgt å la komiteene konsolidere seg før Seilingsplanen sendes ut. Av hovedaktiviteter som vi arbeider med kan nevnes;

  • Generalmønstring 18. og 19. september med foredrag om status UVB Tjenesten, foredrag av Solveig Krey og foredrag om Equinors super undervannsfarkost
  • Mulig tur til Dundee – minnestund medio september.
  • Komiteene for Teknologi og Historie arbeider med ulike foredrag som vil bi presentert på sosiale sammenkomster og lagt ut på vår webside
  • Så lenge CV19 epidimen herjer med oss, vil vi mobilisere mindre dugnadsgjenger på Utstein. Utstein vil da kunne være presentabel når CV12 restriksjonene oppheves. Den tradisjonelle Vedlikeholds patruljen vil bli arrangert når det lar seg gjøre.

Ser fram til at epidemien slipper tak på oss og at Seilingsplanen kan settes ut i live.

24. januar 2021

For Skipsrådet                                                                                                               

Hans J. Kleppan

Kasserer

Kunngjøring til NUF Facebook

Til dere som inviterer venner til medlemskap i NUF Facebook. Medlemsmassen har hatt en stor vekst siste året. En stor medlemsmasse er selvfølgelig hyggelig, men det viktigste er at medlemmene har en genuin interesse av å være medlem. Vi har derfor satt som forutsetning for vurdering av nye medlemmer at disse besvarer først Facebook sine 3 ønskede registreringer, og i tillegg følgende tre spørsmål ved innmeldelse:

Spørsmål: 1 Hvilken tilknytning har du til Ubåt?

Spørsmål: 2 Hvorfor ønsker du medlemskap?

Spørsmål: 3 Hva er dine interesser innen Ubåtsektoren?

Maleri av marinemaler Victor Gernhard

Vedrørende Equinors nye superfarkost under vann – En oppdatering.

Equinor ønsker å utsette presentasjonen som var planlagt 15. oktober kl 12:00, via TEAMS.

Det har sin naturlige forklaring i CV19 situasjonen og Equinors ønske om å møte oss fysisk.

På tross av at Teams har blitt en veldig god møteplattform har den fremdeles en del tekniske begrensninger – spesielt når vi begynner å bli så mange som skal være med. Equinor ønsker å gjøre spørsmålsrunden effektiv og vil trenge ekstern IT-bistand. Equinor er pt meget restriktive med å bringe eksterne konsulenter inn i deres kontorer.

Videre tror vi at en fysisk samling vil gi et bedre utbytte for alle involverte. Equinor ønsker derfor å kunne holde foredraget før jul eller i begynnelsen av neste år – avhengig av smitte situasjonen lokalt.

For de som da ikke kan møte opp fysisk planlegges det fortsatt å tilby oppkobling via TEAMS.

Dere vil bli oppdatert så snart dato, tid og sted har blitt avklart.

2 oktober 2020

Med vennlig hilsen

For Skipsrådet

Hans J. Kleppan

Siste nytt pr. 20.07.2020:

Marinemuseet åpent for publikum fra 20.juli, alle dager fra 12-16 frem til 30. september.

Døren på MMU Utstein blir også stengt.

Marinemuseet i Horten vil holde dørene stengt ut hele 2020. (Reversert, se sidetopp)