MINI VEDLIKHOLDSPATRULJE 2021

Nok en gang måtte den planlagte vedlikeholdspatruljen vike for CV19 og istedenfor ble det avholdt 2 begrensede patruljer på 5 mann, henholdsvis 21 april og 3 mai 2021. Deltagerne på patruljene var Oddbjørn Sørensen, Jens-Georg Engeness, Hans Jacob Kleppan, Andreas Hauge og Kjell Hagen. På 3 mai patruljen deltok også Torgeir Nilsen istedenfor Oddbjørn Sørensen.

Her sitter den delvis vaksinerte gjengen og hviler mens skipssjefen tar bildet.

Det ble i hovedsak konsentrert om spyling/vask av Tårn og Casing, men også messingpuss og utskifting av lyspærer ble utført. I alt ble 12 pærer og 3 lystoffrør skiftet på patrulje 2. På den første patruljen ble det konstatert at båten var nesten mørklagt innvendig grunnet glødepærer med kort levetid, derfor ble det besluttet å erstatte med Led-pærer selv om MMU satt på et stort lager av gamle glødepærer.

I fjor hadde vi også en stor operasjon for å få rengjort Tårn og Casing. Det ble lagt en rist over tårnet for å hindre måker og duer å ta bolig og gjøre sitt fornødne der. I midlertid ble tårnet fortsatt benyttet som latrine oppe på risten og duene tok bolig igjen ved og krype under åpningene mellom tårnskrog og casing. Så jobben i år ble ikke mindre enn i fjor.

Her har maskinmesteren Hans Jacob Kleppan gjort seg klar til å høytrykk spyle tårnet innvendig, en skikkelig møkkajobb som han gikk til med stor entusiasme.

Høytrykk spylingen utvendig ble løst noe annerledes enn i fjor. Da hadde vi arrangert med egen lift men som krevde mye styr. I midlertid skaffet Torgeir Nilsen som var tidligere NK på Marinemuseet, denne gangen en passende truck for oppgaven. Se bilde galleri under.

Bildene viser Torgeir Nilsen og skipssjef Jens Georg Engeness i full sving.

For å prøve å bli litt preventive på dette vedlikeholdet, planlegger Skipsrådet å legge et lokk over tårnet og å få tettet hullene mellom tårnskrog og casing innenifra med eventuelt hønsenetting. Andre forslag tas i mot med takk. Her kan dere benytte vårt nett FORUM som dere finner under Medlemmer>Gå ombord>Åpne luke>Velkommen ombord.