Minnemarkering på Marinemuseet i Horten for UREDD 2023

Start videoene ved å trykke på “Play” symbolet. Full skjerm får du ved å trykke på firkant symbol til høyre i nedre kant av videorammen.

Kontreadmiral (R) Jørgen Berggrav holder minnetalen

Påfølgende foredrag på Marinemuseet i Horten

Submarine Rescue System av KK Per Frekhaug