MMU Utstein – snart 25 år på Karljohansvern

Kjære medlem,

Neste år vil det være 25 år siden KNM Utstein kom til Horten og ble en del av Marinemuseet. I løpet av disse årene har Utstein blitt besøkt av tusenvis av gjester og vært et verdifullt element i å formidle vår sjømilitære historie og rekruttere til Sjøforsvaret.

Vedlikehold og formidling

I disse 25 årene har MMU Utsteins venner / Norsk Ubåtforening bidratt til at båten er i relativt god stand. Tilbakemeldingene fra Marinemuseet, som eier båten og som NUF har samarbeidsavtale, er at dugnadsarbeidene er viktige i å bevare båten. Dugnadsfolkene fortjener en stor takk for dette!

Men, vi får også tilbakemelding fra besøkende (og Marinemuseet) om at gjester, som har besøkt Utstein når det har vært arbeider om bord, har satt ekstra stor pris på å snakke med folk som har tjenestegjort på ubåt og på den måten får en mye bedre opplevelse. Marinemuseet har gitt uttrykk for at de vil sette pris på at «vi» kan være tilgjengelig for omvisning og formidling av livet ombord. Dette er en fin oppgave for både teknisk og operativt personell.

Etter skipsrådets syn er det viktig å bidra til dette. Det fremmer NUFs interesser og Ubåtvåpenets tarv. Og, ikke minst det er hyggelig!

Dugnadsgjenger

Skipsrådet ser at det er mulig å kombinere vedlikehold og formidling, dersom noe av vedlikeholdeholdet kan foretas ved flere økter med begrenset omfang. Vi ønsker derfor å kunne stille med dugnads- og omvisningsgjenger på 3 – 5 personer under museets åpningstider på hverdager med jevne mellomrom. En typisk dugnadsdag vil være vedlikeholdsarbeid og omvisning, lunsj og sosialt samvær etter eget ønske.

Omvisning i helger

Antall besøkende på Marinemuseet er størst i helgene, og det er da museet har størst behov for noen som kan vise rundt og fortelle om ubåtlivet. Åpningstiden for Utstein blir 1100 – 1500. Vi ønsker derfor en oversikt over medlemmer som kan bistå med dette.

Kostnader

For de som ikke bor i umiddelbar nærhet av Karljohansvern, er dugnadsinnsats forbundet med en kostnad til reise. Bensin, diesel og strøm blir stadig dyrere, og bompenger blir heller ikke billigere. Skipsrådet arbeider derfor med en ordning med en nøktern kompensasjon for reise til og fra Karljohansvern.

Overnatting

For dugnadsfolk som har behov for overnatting i Horten, vil det være mulig å overnatte i «Matrosmessa» som har fire køyeplasser og kokemuligheter. Se link: Matrosmessa på MMU

Veien videre

Meningen er å legge en plan for månedene april, mai, juni, august og september hvert år. Når vi har fått en oversikt over hvem som kan tenke seg å bidra, vil vi utarbeide arbeidspakker og «vaktlister».

Er du interessert i å bli en del av «dugnadsgjengen» så melder du din interesse ved å registrere deg på følgende link; Dugnads gjengen for MMU Utstein eller meld din interesse direkte til Hans.kleppan@sfjbb.net

Er du interessert i kun omvisning i helgene så melder du din interesse ved å registrere deg på følgende link; Omvisning på MMU Utstein eller meld din interesse direkte til Hans.kleppan@sfjbb.net

22. juni 2022

Jørgen Berggrav

Skipssjef

NUF