Museumsubåter

Museumsubåter

Det finnes mange ubåter på museum. Du finner en oversikt her: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_submarine_museums  

Det er bevart 5 Kobben (type 207) klasse ubåter på land. MMU Utstein på Marinemuseet i Horten, Sælen/Uthaug på Marinestasjon, København, Springeren/Kya på Langelandsfortet, Jastrzab/Kobben ved den polske sjøkrigsskolen (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) og Sokól/Stord klargjøres som museumsbåt på Marinemuseet i Gdynia.

Nær oss finner vi:

Danmark har i tillegg Springeren (Delfinen klasse) i Ålborg (https://springeren-maritimt.dk/).   

I Sverige er det fire museumsubåter. 

Nordkaparen i Gøteborg (https://www.maritiman.se/)

U3 i Malmø (http://www.u3.se/Default.aspx

Haien og Neptun i Karlskrona (https://www.marinmuseum.se/)

Tyskland har 10 ubåter på museum. Både tyske (U-995/Kaura, Wilhelm Bauer (https://u-boot-wilhelm-bauer.de/de/) etc, UK (Oberonklasse i Sassnitz) og fra Sovjetunionen (Tangoklasse i Hamburg og Juliett klasse i Peenemunde)). Nære slektninger av Kobben (207) klassen er: 

Type 205

U9   (S188) – Technik Museum Speyer (speyer.technik-museum.de)

U10 (S189) – Marinemuseum Wilhemshafen (marinemuseum.de)

U11 (S190) –  Ubootmuseum, Fehnmarn  (ostsee-u-boot.de)

Type 206A

U17 (S196) – Technik Museum Sinsheim (sinsheim.technik-museum.de)