NUF GM

Generalmønstringen for 2021

Generalmønstringen for 2021 er satt til 17-18 september men gjennomføringen er fortsatt avhengig av utviklingen i CV19 pandemien og vaksinering av denne.

Generalmønstringen er planlagt å holdes på Sjømilitære Samfund i Horten. Ytterligere detaljer vil bli opplyst på mail og gjennom nettstedet vårt.

Oppdateringer vil komme gjennom sommeren ettersom CV19 restriksjonene opphører.

Utsettelse av GM til 2021

2020 har vært et år i forandring. Vi har ikke bare blitt et år eldre, men vår måte å leve på er sterkt forandret. Utbruddet av CV19 har gitt oss restriksjoner med henblikk på hvorledes vi kan omgås sosialt og hvordan møtevirksomhet skal avvikles.

Situasjonen har også resultert i noen positive endringer. Tenker her spesielt på bruk av data som en kommunikasjonsform.

Skype, teams og telefonkonferanser har gjort sitt til at Skipsrådet og Region Bergen har muligens snakket mer med hverandre enn om vi ikke hadde hatt CV19. 

Skipsrådet har fulgt nøye med hvorledes CV19 situasjonen har utviklet seg. Spesielt har vi rettet oppmerksomheten mot restriksjoner og forholdsregler i forbindelse med reising, sosiale sammenkomster og ikke minst hygienetiltak.

I tillegg til praktiske anbefalinger fra Folkehelseinstituttet må vi ikke glemme at de fleste av oss dessverre tilhører en «risikogruppe». 

Skipsrådet ser dessverre ingen annen utvei enn at Generalmønstringen for 2019 – 2020 blir utsatt til 2021. Avgjørelsen er nøye avstemt og støttet av NUF Bergen. 

Skipsrådet vil, som sedvane, avslutte arbeidsåret 2019 – 2020 med å avlegge en Årsberetning som blant annet vil beskrive; Skipsrådets sammensetning, årsregnskap, aktiviteter rundt MMU Utstein, NUF Spørreundersøkelse, introduksjon av NUF webside, Marinemuseet, NUF Facebook, status ISA 2024 i Norge og en aktivitetsplan for 2020 – 2021. 

Med utgangspunkt i CV19 situasjonen og utsettelse av Generalmønstringen for 2019- 2020 ber Skipsrådet om medlemmenes aksept for å stå ombord til neste Generalmønstring.

På vegne av Skipsrådet 

Horten 17.09.2020 

Jens-Georg Engeness