NUF medlemskontingent 2022

Til alle påmønstret NUF medlemmer.

Da har vi kommet fram til innbetaling av årets medlemsavgift som også i år er på kr. 250,-. Medlemsavgiften betales til vår bankkonto 1594. 10.26025.

Når innbetalingen er utført vil dere motta nytt passord til nettsiden vår pr e-post. Det gamle passordet vil bli byttet ut 1. mars 2022.

Vedlagt følger faktura for medlemskontingenten og noen ord fra skipssjefen.

Med vennlig hilsen og for Norsk Ubåtforening

Hans J. Kleppan

924 874 95

Vedlegg: Skipssjefens hilsen 31.01.2022

Medlemskontingent faktura