NUF Medlemskontingent for 2023

Til alle påmønstret NUF medlemmer.

Et Riktig Godt Nytt År.

Da har vi kommet fram til innbetaling av årets medlemsavgift som også i år er på kr. 250,-. Medlemsavgiften betales til vår bankkonto 1594. 10.26025.

I løpet av 2022 har vi vokst med nøyaktig 47 medlemmer. Pr 15. januar teller vi totalt 356 medlemmer.

For informasjon planlegger vi Generalmønstringen / Årsmøtet i helgen 4. – 6. august. Årsmøtet blir da på fredag 4. august. På lørdag vil vi markere MMU Utstein 25 år på KJV og en tradisjonell festmiddag. KNM Narvik og Marinemuseet vil samtidig arrangere «Navy Race» på KJV.  Et felles program vil bli oversendt.

Når innbetalingen er utført vil dere motta nytt passord 1. mars til nettsiden vår pr e-post. Det gamle passordet vil bli byttet ut 1. mars 2023.

Vedlagt følger faktura nr. 454 for medlemskontingenten

Med vennlig hilsen og for Norsk Ubåtforening

Hans J. Kleppan

924 874 95

Vedlegg: NUF Faktura Nr. 454