NUF Regnskapsprogram

NUF regnskapsprogram er nå overført til lokalt Microsoft Access program og ligger på ansvarlig regnskapsfører sin PC. Bildet under viser Hovedmenyen i det lokale Regnskapsprogrammet vi nå bruker (Er ikke aktiverbart fra denne siden).

Tilgang til alle regnskapsrapporter som er tilgjengelig fra NUF finner du ved å trykke på knappen Regnskapsarkiv.

Protokoller og Årsberetninger finner du ved å aktivere henholdsvis NUF Protokoller og Årsberetninger knappen.